@import((rwml-menu))
TrénováníCoaching
Naše zkušenosti - MagdaOur experience - Maggy
O kempuAbout camp
Univerzity v USAUSA Universities
MístoFacilities
TrenéřiCoaches
Naše zkušenosti - TerezaOur experience - Tereza
KontaktContact
FotkyPhotos
O mněAbout me
FOREHANDOVÉ DRŽENÍ

Pro každého hráče je přirozené držet raketu jiným způsobem. Obecně máme několik různých forehandových držení, které rozlišujeme na: kontinentální, východní, polozápadní a západní, držení. Žádné z držení není perfektní a každé má své výhody a nevýhody. Držení rakety by mělo být přizpůsobeno fyzickým dispozicím hráče a jeho forehandové technice.

Nejprve si vysvětlímý úchop rakety nehledě na to, jaké držení budeme používat.
Všechny údery a držení zde budu vysvětleny z pohledu praváka. Levákum se tedy předem omlouvám a v budoucnu dodám.

Raketu držíme pravou rukou vždy na konci rukojeti. Jednotlivé prsty jsou usebe kromě prostředníčku a ukazováčku. Mezi prostředníčkem a ukazováčkem je mezera, díky které má hráč v bode kontaktu s míčem větší páku a tudíž větší sílu.

Každá raketa ma 8 hran. Jednotlivé hrany si označíme čísly od jedné do osmi. Tyto hrany nám pomohou k jednoduchému vysvětlení a pochopení forehandového držení. Každá z těchto hran je spojena s jiným držením.
Stacks Image 137
Na pravé ruce pod ukazováčkem jsem si nakreslila malou tečku, kterou když hráč položí na urřitou hranu získá různá držení.
Stacks Image 141
Označenou tečku na pravé ruce vždy přiložíme na určitou hranu. Začneme s hranou číslo 2, která je označením pro kontinentální držení.
Stacks Image 197
KONTINENTÁLNÍ DRZENI – Hrana #2
Kontinentální držení se nachází na hraně číslo 2. Kvůli tomuto ůchopu, je raketa přirozeně otevřená už v nápřahu a tím pádem je téměř nemožné zahrát forehand s horní rotací. S tímto držením je tedy možné hrát přímé údery.

VÝCHODNÍ DRŽENÍ - Hrana #3
Východní držení je spojováno s agresivním stylem hry. Toto držení používá například Roger Federer. S východním držením je stále těžké zahrát míč s rotací. Toto držní je vhodné pro přímé údery. Bod zásahu míče by měl být přizpůsoben držení. V tomto případě se kontakt s míčem nachází níže a dál od těla.

POLOZÁPADNÍ DRŽENÍ - Hrana #4
Toto je držení, které já osobně doporučuji. Myslím si, že díky tomuto držení má hráč mnoho variant. S tímto držením je spojen spíše obraný způsob hry, protože hráč je schopen dát míči silnou horní rotaci. Se polozápadním držením je velmi pohodlné odehrávat vysoké míče, avšak nízké míče mohou být pro hráče využívájící toto držení výzvou.

ZÁPADNÍ DRŽENÍ - Hrana #5
Poslední západní držení je extrémní držení, které bych nedoporučovala, především z důvodu zdravotního, kdy podle mého názoru toto držení není vubec prirozené vůči zápěstí. Hráč s tímto držení je schopen dát míči velmi silnou horní rotaci a hrát tak velmi agresivní topspin od základní čáry. S tímto držením není v podstatě možné zahrát přímý balon.

BACKHANDOVÉ DRŽENÍ OBOURUČ

U backhandu obouruč, držíme obě ruce na rukojeti, blízko u sebe tak, že se palec pravé ruky a malice levé ruky dotýkají. Backhand obouruč má oproti backhandu jednoruč východu v tom, že hráč může dát do úderu více síly, hrajou se mu pohodlněji vysoké miče a je pro něj mnohem jednodušší vrátit míč zpět do dvorce trefuje-li míč pozdě a v záklanu. Avšak o výhodách a nevyhodách backhandu jednoruč a obouruč si řekneme více v jiné kapitole. Teď se podíváme na držení.

Obecně u backhandu už nevidíme takové extrémní rozdíly v držení.

Držení, které já doporučuji na backhand je kontinentální držení pravou rukou – tedy hrana číslo 2 a levá ruka používá východní forehandové držení pro leváka – hrana číslo 3 (nebo-li hrana číslo 7 pro praváka). Toto je nejvíce přirozené držení na backhand.
Stacks Image 201